KLIMAATROBUUSTE STAD VOOR IEDEREEN

samenwerken aan gebiedsopgaven

Donderdag 20 juni | Arnhem

De urgentie is groot om de stedelijke leefomgeving klimaatrobuust en leefbaarder in te richten. Nu al worden bepaalde delen van de stad flink blootgesteld aan hitte en andere effecten van klimaatverandering, met uiteenlopende schade tot gevolg. Denk daarbij aan naoorlogse woonwijken, stadscentra en stedelijke werkgebieden.

Nu ingrijpen voorkomt onnodige nevenschade later. Bovendien: effectieve ingrepen maken de publieke ruimte voor de langere termijn meer uitnodigend, voor ontmoeting en beweging.

Het vakblad Stedelijk Interieur organiseert het 20e Stedelijk Interieur Congres in samenwerking met gaststad Arnhem, de NVTL en Stichting Steenbreek op donderdag, 20 juni. Hier staan gebiedsopgaven centraal, met een klimaatrobuuste en comfortabele stad voor iedereen als uitgangspunt. Nu, in 2030 en in 2050.

Op het congres gaan we in op de volgende vragen:

  • Welke stakeholders zijn cruciaal in het proces naar een klimaatrobuuste en comfortabele stad?
  • Hoe zorg je voor draagvlak bij hen voor investeringen een comfortabele en klimaatrobuuste stad, die het verblijf in de stad aangenamer maken?
  • Hoe kun je noodzakelijke klimaatinterventies zo optimaal mogelijk verknopen aan andere opgaven, waaronder sociale opgaven in woonwijken?
  • Hoe verhouden groen en rood zich tot elkaar als het gaat om het verminderen van gezondheidsschade door hittestress, en hoe kan dit leiden tot nieuwe ontwerpoplossingen?
  • Hoe haal je méér klimaatwinst uit groen, zowel door juiste ontwerpkeuzes als inzet van het juiste assortiment, rekening houdend met stedelijke verdichting en klimaatverandering?
  • Welke andere ruimtelijke ingrepen helpen om hitte te dempen, bijvoorbeeld stromend water, wind, of slimme stedenbouwkundige oplossingen?
  • In hoeverre kan de gemeente als bevoegd gezag regels stellen en investeringen van derden afdwingen; wat kan de gemeente zelf doen?

Samenwerking is cruciaal om onze steden toekomstbestendig te maken. Dat begint op gebiedsniveau, met beleidsmakers, ontwerpers (landschapsarchitecten en stedenbouwers), inrichters en beheerders en last but nog least: eigenaren en investeerders. Op gebiedsniveau komen deze strategische partners elkaar letterlijk tegen.

Tijdens het 20e Stedelijk Interieur Congres mikken we op de hoe-vraag. Aan de hand van succesvolle voorbeelden van gebiedsaanpakken in de praktijk geven we deelnemers handvaten mee om in hun eigen omgeving toe te passen.

Ilse

Ilse Voskamp

Ilse Voskamp is onderzoeker-docent bij de leerstoel Landschapsarchitectuur van Wageningen University en onderzoeker klimaatbestendigheid bij Wageningen Environmental Research. Ilse promoveerde op het stedelijk metabolisme en hoe de kennis van stedelijke grondstofstromen een wetenschappelijke basis kan vormen voor het ontwerp van steden. In haar onderzoek richt ze zich op integrale visies voor klimaatadaptatie en circulariteit, voor zowel de stad als de regionale schaal. Systeemdenken en op het landschap gebaseerde oplossingen hebben een centrale plek in haar onderzoek.


Ashley North

Ashley North is wethouder klimaat, mobiliteit en financiën van Leiden. Lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers verkozen North tot de beste bestuurder van de provincie Zuid-Holland in de Beste Bestuurder-verkiezing van ambtenarenblad Binnenlands Bestuur. GroenLinkser North heeft klimaatadaptatie, vergroening & biodiversiteit, Singelpark, beheer openbare ruimte, dierenwelzijn, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit & autoluwe binnenstad en financiën & interne bedrijfsvoering in zijn portefeuille. North wil komende jaren werken aan een groene, leefbare en ondernemende stad, met oog voor de financieel stabiele situatie waarin Leiden verkeert.

Wouter VOs

Wouter Vos

Wouter Vos, directeur Liveable Cities bij KuiperCompagnons is een gedreven landschapsarchitect met een passie voor de complexe opgaven van vandaag in steden in binnen- en buitenland. Hij heeft veel ervaring met stedelijke inrichtingsvraagstukken in deltagebieden in Zuidoost Azië met een aanzienlijke klimaatopgave. De laatste jaren is Vos actief in Singapore waar hij met KC participeert in het vormgeven van de stadslandbouw van de toekomst. Met zes miljoen inwoners op een oppervlakte van 720 vierkante kilometer overtroeft de stadstaat de bevolkingsdichtheid van Nederland met een factor 20

Marcel Bayer (dagvoorzitter)

Marcel Bayer is sociaalgeograaf met een passie voor de fysieke leefomgeving. Hij is sinds jaar en dag hoofdredacteur van het vakblad ROm (ROmagazine.nl)en Stedelijk Interieur. Hij vervult deze rol ook voor het platform Stadszaken.nl. Marcel was decennialang als docent verboden aan de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Hij heeft een keur aan publicaties en boeken over Latijns- en Midden-Amerika op zijn naam staan.

Koos Biesmeijer

Koos Biesmeijer is hoofd van de onderzoeksgroep Nederlandse Biodiversiteit en Samenleving (NL Biodiversity and Society), wetenschappelijk directeur van Naturalis en professor Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden. Hij werkt samen met veel wetenschappelijke en maatschappelijke partners om het Nederlandse landschap te verbeteren voor bestuivers en biodiversiteit in het algemeen. Hij is adviseur op het gebied van biodiversiteit bij de provincie Zuid-Holland en vice-voorzitter van de natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door