Steden worden steeds compacter. De openbare ruimte die overblijft voor ontmoeting, groen, water en biodiversiteit moet nog slimmer worden aangewend. Voor een gezonde stedelijke leefomgeving vormt een gezonde bodem de basis. Maar de relatie tussen boven- en ondergronds is wederkerig.

Water en bodem leggen de basis voor een duurzame stedelijk leefomgeving. Juist in de steeds compacter wordende stedelijke setting zullen openbare ruimte-oplossing in harmonie met water en bodem moeten worden gekozen en geïmplementeerd. Daarmee voorkom je een rekening die later gepresenteerd wordt in de vorm van biodiversiteitsverlies, uitdroging, wateroverlast, hittestress en tal van andere nadelige gevolgen.

Leiden kent een grote bouwopgave die volledig binnenstedelijk wordt ingevuld. Tegelijk wil Leiden een van de meest leefbare steden van Europa worden. De openbare ruimte heeft daarin een spilfunctie. Om die zo goed mogelijk te benutten, werken beleids- en ontwerpcollega’s samen in één afdeling ‘Duurzame Leefomgeving’ (DLO) binnen het Cluster Stedelijke Ontwikkeling. Élke openbare ruimte-oplossing in Leiden dient meerdere doelen, of het nu gaat om klimaat en biodiversiteit of om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De ondergrond vormt daarbij het startpunt. 


Het Stedelijk Interieur Congres op donderdag 14 september is bestemd voor iedereen die bezig is het realiseren van duurzame stedelijke leefomgevingen, of het nu beleidsmakers, ontwerpers of beheerders van de openbare ruimte zijn. 
Op het congres bieden we inspiratie met optredens van verrassende sprekers die laten zien dat je méér kunt halen uit de openbare ruimte, die praktische handvatten aanreiken aan in de vorm van workshops en ontwerpsessies, en tenslotte presenteren we de bewijslast in de vorm van een excursies naar een geslaagde openbare ruimte-interventies in Leiden zelf.


Toelichting bij de foto:
Het tegengaan van wateroverlast/uitdroging én biodiversiteit gaan in Leiden hand in hand. Dit plantvak in de Julianastraat ligt ‘hol’. Parkeervakken en het aangrenzende trottoir wateren bij hevige neerslag op het plantvak af. Dat geldt ook voor dakwater, dat via een regenwaterafvoer en ‘watertegels’ in de bodem infiltreert. De beplanting is op zowel een natte als droge situatie afgestemd. Foto: Hielco Kuipers

Ilse

Ilse Voskamp

Ilse Voskamp is onderzoeker-docent bij de leerstoel Landschapsarchitectuur van Wageningen University en onderzoeker klimaatbestendigheid bij Wageningen Environmental Research. Ilse promoveerde op het stedelijk metabolisme en hoe de kennis van stedelijke grondstofstromen een wetenschappelijke basis kan vormen voor het ontwerp van steden. In haar onderzoek richt ze zich op integrale visies voor klimaatadaptatie en circulariteit, voor zowel de stad als de regionale schaal. Systeemdenken en op het landschap gebaseerde oplossingen hebben een centrale plek in haar onderzoek.


Ashley North

Ashley North is wethouder klimaat, mobiliteit en financiën van Leiden. Lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers verkozen North tot de beste bestuurder van de provincie Zuid-Holland in de Beste Bestuurder-verkiezing van ambtenarenblad Binnenlands Bestuur. GroenLinkser North heeft klimaatadaptatie, vergroening & biodiversiteit, Singelpark, beheer openbare ruimte, dierenwelzijn, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit & autoluwe binnenstad en financiën & interne bedrijfsvoering in zijn portefeuille. North wil komende jaren werken aan een groene, leefbare en ondernemende stad, met oog voor de financieel stabiele situatie waarin Leiden verkeert.

Wouter VOs

Wouter Vos

Wouter Vos, directeur Liveable Cities bij KuiperCompagnons is een gedreven landschapsarchitect met een passie voor de complexe opgaven van vandaag in steden in binnen- en buitenland. Hij heeft veel ervaring met stedelijke inrichtingsvraagstukken in deltagebieden in Zuidoost Azië met een aanzienlijke klimaatopgave. De laatste jaren is Vos actief in Singapore waar hij met KC participeert in het vormgeven van de stadslandbouw van de toekomst. Met zes miljoen inwoners op een oppervlakte van 720 vierkante kilometer overtroeft de stadstaat de bevolkingsdichtheid van Nederland met een factor 20

Marcel Bayer (dagvoorzitter)

Marcel Bayer is sociaalgeograaf met een passie voor de fysieke leefomgeving. Hij is sinds jaar en dag hoofdredacteur van het vakblad ROm (ROmagazine.nl)en Stedelijk Interieur. Hij vervult deze rol ook voor het platform Stadszaken.nl. Marcel was decennialang als docent verboden aan de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Hij heeft een keur aan publicaties en boeken over Latijns- en Midden-Amerika op zijn naam staan.

Koos Biesmeijer

Koos Biesmeijer is hoofd van de onderzoeksgroep Nederlandse Biodiversiteit en Samenleving (NL Biodiversity and Society), wetenschappelijk directeur van Naturalis en professor Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden. Hij werkt samen met veel wetenschappelijke en maatschappelijke partners om het Nederlandse landschap te verbeteren voor bestuivers en biodiversiteit in het algemeen. Hij is adviseur op het gebied van biodiversiteit bij de provincie Zuid-Holland en vice-voorzitter van de natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door