HITTE IN DE STAD

Zo lossen we het samen op

Arnhem

Let op: het congres gaat niet door op 20 juni, maar wordt later dit jaar georganiseerd. U kunt zich wel nog aanmelden, zodra er een nieuwe datum bekend is, ontvangt u bericht met de vraag of uw aanmelding gehandhaafd kan blijven.

De NOS kopte 22 april dit jaar met ‘2023 als het jaar van weersextremen’. In twintig jaar is het aantal doden door hittestress met zo’n 30 procent toegenomen. De noodzaak voor vergroende en verkoelde steden was nog nooit zo groot, ook hier in ons eigen Nederland.

Op het 20e Stedelijk Interieur Congres gaan met deze materie aan de slag. Hoe zet je die klimaatadaptieve stad nou aantrekkelijk in de etalage? Want wie dit niet doet, krijgt beleidsdoelen niet voor elkaar. En dat terwijl vergroenen en verkoelen een win-win is.

Nu ingrijpen voorkomt niet alleen onnodige schade aan de gezondheid later, het maakt de openbare ruimte nú al meer uitnodigend en bewoners gelukkiger! Openbare ruimte die nu al wordt blootgesteld (woonwijken, stadscentra en werklocaties) kan daarmee worden verlicht van klimaatverandering.

Op het Stedelijk Interieur Congres, dat plaatsvindt op donderdag 20 juni in Arnhem, leert u oplossingsgericht denken en doet u mee aan interactieve sessies die bedoelt zijn om uw eigen vragen of uitdagingen uit het werkveld met andere deelnemers te delen.

Deze jubileum-editie organiseren wij in samenwerking met gaststad Arnhem, de NVTL en Stichting Steenbreek. Tijdens het congres staan gebiedsopgaven centraal, met een klimaatrobuuste en comfortabele stad voor iedereen als uitgangspunt. Nu, in 2030 en in 2050.

Samen sterker!

Samenwerking is daarbij cruciaal om onze steden groen en koel in te richten. Dat begint op gebiedsniveau, met beleidsmakers, ontwerpers (landschapsarchitecten en stedenbouwers), inrichters en beheerders en last but nog least: eigenaren en investeerders. Op gebiedsniveau komen deze strategische partners elkaar letterlijk tegen.

Tijdens het 20e Stedelijk Interieur Congres mikken we zoals altijd op hoe-vragen. Aan de hand van succesvolle voorbeelden van gebiedsaanpakken in de praktijk geven we deelnemers handvaten mee om in hun eigen omgeving toe te passen.

Op het congres gaan we in op de volgende vragen:

  • -Wie zijn er onmisbaar bij het aanpakken van hashtaggebiedsopgaven voor een klimaatadaptieve en comfortabele stad? Hoe motiveer je hen?
  • Wie zijn er onmisbaar bij het aanpakken van gebiedsopgaven? Hoe motiveer je hen om mee te helpen aan die groene, koele stad?
  • Hoe zorg je voor draagvlak bij hen voor investeringen een groene en koele stad, die het verblijf in de stad aangenamer maken?
  • Hoe kun je noodzakelijke klimaatinterventies zo optimaal mogelijk koppelen aan andere opgaven, waaronder sociale opgaven in woonwijken?
  • Hoe verhouden groen en rood zich tot elkaar als het gaat om het verminderen van gezondheidsschade door hittestress, en hoe kan dit leiden tot nieuwe ontwerpoplossingen?
  • Hoe haal je méér klimaatwinst uit groen, zowel door juiste ontwerpkeuzes als inzet van het juiste assortiment, rekening houdend met stedelijke verdichting en klimaatverandering?
  • Welke andere ruimtelijke ingrepen helpen om hitte te dempen, bijvoorbeeld stromend water, wind, of slimme stedenbouwkundige oplossingen?
  • In hoeverre kan de gemeente als bevoegd gezag regels stellen en investeringen van derden afdwingen; wat kan de gemeente zelf doen?

Een greep uit onze (hoofd)sprekers en sessies...

Nederland, Amsterdam, 16 mei 2023
Floor Milikowski, sociaal geograaf

Foto: Merlijn DOomernik
Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Floor Milikowski (hoofdspreker ochtend)

Floor Milikowski is journalist en sociaal geograaf. Ze is auteur van de boeken Van wie is de stad (2018), Een klein land met verre uithoeken (2020) en Wij zijn de stad (2021).Op het congres deelt zij met u haar antwoord op de vraag: hoe maak je de groene, koele stad een stad voor én door iedereen?

Jan Jager (dagvoorzitter)

Jan Jager werkt sinds 2009 bij Elba\Rec, uitgever van onder meer vakblad Stedelijk Interieur, Stadszaken, ROmagazine en BT. Naast zijn werk als redacteur organiseert hij voor Elba\Rec congressen en studiereizen naar steden en regio’s in heel Europa.

Erwin van der Krabben (hoofdspreker middag)

Erwin van der Krabben is deskundig op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed, grondbeleid en financiering van gebiedsontwikkeling. Zijn verhaal op het congres gaat dan ook over hoe een klimaatadaptieve stad nou eerlijk gefinancieerd wordt. 

Wethouder Cathelijne Bouwkamp

Cathelijne Bouwkamp is wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur. De wethouder zal het congres feestelijk openen en kort toelichten wat Arnhem heeft met het centrale thema 'Klimaatrobuuste stad voor iedereen' en de noodzaak om daarin met alle stakeholders samen te werken.

Roel van Dijk (Stichting Steenbreek)

Roel van Dijk is projectdirecteur van Stichting Steenbreek.  Hij zal samen met groenpartij Cobra Groeninzicht de Verdiepingsatlas aan u voorstellen en uitleggen. Hoe vergroenen waar dit het hardste nodig is? De Atlas helpt u daarbij!

Sascha de Ruiter (Groene Buur)

Sascha de Ruiter is tuinontwerper en projectleider bij Groene Buur. Deze organisatie maakt grote thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit, urban heating klein en toegankelijk door te beginnen daar waar we elke dag op uit kijken, de eigen tuin, de eigen omgeving.

Gideon Spanjar (Aeres Hogeschool Almere)

 Gideon is als lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte verbonden aan Aeres Hogeschool. In de workshop van Spanjar staat het maken van coole routes en parken centraal en de onderzochte effectiviteit van verkoelende maatregelen.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door