Deelsessies

Ronde 1

WORKSHOPS & EXCURSIES (11.30-12.45)

Zaal 1 

Van buiten naar binnen – publieke ruimte-oplossingen om hittestress binnenhuis te verminderen 

Bureau Omgeving

Bureau Omgeving ontwikkelde de Arnhemse visie Binnenstad en het Koele Netwerk, routes met schaduwrijke en koude plekken. Zo wordt hittestress buiten en binnen bestreden.  

Wat: Best practice van interventies in de publieke ruimte (groen, inrichtingskeuzes) die hittestress binnenhuis verminderen  

Waarom: De meeste schade van hittestress treedt binnenhuis op in de vorm van overlast en in het ergste geval: sterfte 

Wat leert u: Hoe je de publieke ruimte zo inricht dat dit binnenshuis hittestress-effecten vermindert 

Zaal 2 

Werklandschappen vergroenen mét ondernemers

Willem Brouwers (Bureau Veenenbos en Bosch)

Op werklocaties is vergroenen niet prioriteit nummer 1. Maar ook hier zijn de gezondheidswinsten groot, dus hoe krijg je ondernemers zo ver dat zij hierin investeren?

Wat: samen in gesprek over wat het vraagt om bedrijventerreinen te vergroenen en hoe ondernemers daarin onmisbaar zijn.

Waarom: een groene, rustgevende werkomgeving is minstens net zo belangrijk als een woonomgeving

Wat leert u: hoe het vergroenen van werklocaties verschilt van andere stedelijke gebieden en wat daarin juist de kansen zijn.

Zaal 3 

Wijken groen herinrichten zonder verdringing

(naam volgt later)

Sessie over het risico op verdringing van oorspronkelijke en kwetsbaardere bewoners bij het herinrichten van openbare ruimte. Hoe voorkom je dat?

Wat: een dialoog over inclusief en laagdrempelig vergroenen met aandacht voor het behoud van sociale cohesie in de wijk

Waarom: een PBL-rapport toont aan dat heringerichte wijken kunnen ‘verjuppen’. Des te belangrijker om te waken voor toegankelijke voorzieningen en gratis ontmoetingsplekken in het groen.

Wat leert u: hoe toegankelijk groen is te borgen in het ontwerp van heringerichte openbare ruimte

Zaal 4 

Daar vergroenen waar het nodig is

Stichting Steenbreek en Cobra Groeninzicht

Wat: We moeten daar vergroenen waar de opgave het grootst is. Maar hoe weet je waar dat is? De Steenbreek Verdiepingsatlas laat dat tot op detailniveau zien (straat-, object- en tuinniveau) waar we aan het werk kunnen. We kijken daarbij naar verharding, de 3-30-300-regel en hittestress

Waarom: je ontkomt niet aan functionele verharding, maar is al die verharding wel nodig?  

Wat leert u: hoe je aan de hand van objectieve data beleid kunt maken. De Steenbreekrichtlijn en – kansenkaart dragen daar aan bij.

Zaal 5 

Puzzelen voor een blijvend vitale stad

Shannen Dill en Viola Bennink,
Wageningen University & Research

Wat: Tijdens deze workshop gaan we samen met jullie in kaart brengen hoe het natuurlijk systeem in Arnhem in elkaar zit en welke klimaat-gerelateerde uitdagingen er (gaan) zijn. Daarna gaan we puzzelen welke oplossingen op welke plek het meest passend zijn.

Waarom: om te laten zien hoe groen en blauw elkaar nodig hebben. In het onderzoeksproject Eco-Systeem-Stad onderzoeken we de groen-blauw balans o.a. in Arnhem.

Wat leert u: hoe er vanuit het natuurlijk systeem naar
stedelijk interieur gekeken kan worden voor een klimaatrobuuste stad.

Gebiedsopgaven: 

 

Excursie 1 

Stadscentrum (Steenstraat, Van Muijlwijkstraat) 

Onder leiding van Henk Wentink (bestuursadviseur Klimaatadaptatie en Vergroenen) wandelen we door de binnenstad en bezoeken we de compleet ingerichte Van Muijlwijk en de door bewoners ge-uplifte Steenstraat. 

(radicaal verdichten én radicaal vergroenen, met verschillende stakeholder waaronder ondernemers) 

Excursie 2 

Naoorlogse wijk Malburgen

Onder leiding van Anne Luijten (bestuursadviseur Groene Leefomgeving) bezoekt u het ‘beste vergroeningsidee van Gelderland’: de Groene Route Malburgen. 

Voor deze route is een fiets essentieel, die wordt voor u verzorgd 

Excursie 3 

Vooroorlogse wijk Klarendal 

Onder leiding van Ronald Bos (bestuursadviseur Water en Klimaatadaptatie) wandelt u langs verschillende kleinschalige bewonersprojecten. Onderweg komt u ook langs het Gele Rijdersplein, voormalig parkeerplaats en nu groen plein.  

Ronde 2

WORKSHOPS & EXCURSIES (14.00-15.15)

Zaal 1 

Ontwerpatelier 1: binnenstad/centrum 

Studenten van Van Hall Larenstein werken aan de Bastionstraat, een expeditiestraat die transformeert naar een woonfunctie. Buig je met hen met kaartmateriaal over de vraag: ‘Hoe neem je klimaatadaptie daarin mee?’

Zaal 2 

Ontwerpatelier 2: vooroorlogse wijk Klarendal

Twee gemeentelijke teams werken aan de omgeving Paulstraat in de wijk Klarendal. In dit dichte stukje stad wonen studenten, ouderen en gezinnen door elkaar. Hoe houdt je mooie groenstructuren in stand?

Denk met andere deelnemers na over deze en andere vragen met de hulp van kaarten en andere informatie!

Zaal 3 

Ontwerpatelier 3: wederopbouwwijk Malbergen

Het voormalige dorpje Malbergen werd uitgebouwd tot volwaardige woonwijk van Arnhem. Richt je samen met de gemeente op een van haar sociaal-zwakkere buurten, met veel verkeersruimte en gestapelde bouw. Hoe vergroen je hier klimaatrobuust? 

Zaal 4 

Samen voor een groene leefbare stad

Sacha de Ruiter (De Groene Buurt)

Wat: De Groene Buur maakt grote thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit, urban heating klein en toegankelijk door te beginnen daar waar we elke dag op uit kijken, de eigen tuin, de eigen omgeving.

Waarom: willen we steden leefbaar houden, dan moeten we met z’n allen in beweging komen. Vergroening is niet enkel een opgave voor de overheid. Iedereen is aan zet!

Wat leert u: hoe u mensen intrinsiek kan motiveren en het vergroenen en klimaatadaptief inrichten van de eigen leefomgeving niet hoeft op te leggen. 

Zaal 5 

Aanpak Hittestress: Realiseren van coole parken en verbindingen voor jong en oud 

Gideon Spanjar, lector innovatie en groenstedelijke ruimte, Aeres Hogeschool 

Wat: De belangrijkste bevindingen van Europees onderzoeksproject Cool Towns en het project Excellente Groene en Gezonde Leefomgeving waar coole parken en routes in Almere worden ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

Waarom: als u zich herkent in de noodzaak van effectieve groene klimaatingrepen voor meer thermisch comfort en wil weten hoe je dat juist in de praktijk brengt 

Wat leert u: hoe je ambities kan vertalen naar concrete uitvoering en hoe je de juiste prioriteiten stelt voor de korte en lange termijn 

Buig je samen met andere deelnemers over de vraagstukken van deze parken en formuleer een strategie met ondersteuning van het lectoraat van Aeres Hogeschool. 

Gebiedsopgaven: 

– 

Excursie 1 

Stadscentrum (Steenstraat, Van Muijlwijkstraat) 

Onder leiding van Henk Wentink (bestuursadviseur Klimaatadaptatie en Vergroening) wandelen we door de binnenstad en bezoeken we de compleet ingerichte Van Muijlwijk en de door bewoners ge-uplifte Steenstraat. 

Excursie 2 

Naoorlogse wijk Malburgen 

Onder leiding van Anne Luijten (bestuursadviseur Groene Leefomgeving) bezoekt u het ‘beste vergroeningsidee van Gelderland’: de Groene Route Malburgen. 

Voor deze route is een fiets essentieel, deze wordt verzorgd

Excursie 3 

Vooroorlogse wijk Klarendal

Onder leiding van Ronald Bos (bestuursadviseur Water en Klimaatadaptatiewandelt u langs verschillende kleinschalige bewonersprojecten. Onderweg komt u ook langs het Gele Rijdersplein, voormalig parkeerplaats en nu groen plein. 

W

 

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door