Gelegen op de rand van de Veluwe en aan de oevers van Neder-Rijn en IJssel ligt Arnhem. Een stad met vele gezichten; van uitgestrekte wijken in het Betuwse landschap, lommerrijke wijken tot monumentale parken. Een stad die al geruime tijd bezig is met het klimaatadaptief maken van haar omgeving. Dat kan en wil Arnhem niet alleen doen. Groen, Slim en Samen, luidt de titel van de klimaatadaptatiestrategie van de gemeente Arnhem (Groener Arnhem – Gemeente Arnhem). En dat is niet voor niets. We zoeken de oplossingen vooral in de ruimtelijke sfeer (Groen) zodat we meerdere opgaven kunnen combineren (Slim). Door minder verharding dragen we bij aan het verminderen van  hittestress en wateroverlast maar aan het vergroten van de biodiversiteit. Met Samen benadrukken we dat klimaatadaptatie een opgave is die we samen met de Arnhemse bewoners, de bedrijven en instellingen moeten oppakken.
Die samenwerking kun je op een tocht door de wijken al volop zien. Maar we willen ook samenwerken met professionals. Daarom willen we op deze dag samen met jullie graag (nieuwe) ideeën opdoen en bestaande kennis delen.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door