Het congres

Donderdag 7 november - Arnhem

Het Stedelijk Interieur Congres is een jaarlijks terugkerend evenement waarin toonaangevende sprekers hun licht laten schijnen over een actueel thema. Elk jaar komen zo’n 200 vakprofessionals uit het openbare ruimte-domein naar dit congres, die zich bezighouden met ontwerp, inrichting en beheer van de stedelijke leefomgeving. 

Thema tijdens de 20e editie van het Stedelijk Interieur Congres, dat we samen met de NVTL, Stichting Steenbreek en Gemeente Arnhem organiseren is ‘Sturen op de klimaatbestendige stad‘. 

Dat doen we groen, slim en samen, dé uitgangspunten van de klimaatadaptatie-aanpak van de gemeente Arnhem, waar we op donderdag 7 november te gast zijn.

Arnhem hanteert een uitgebreide set aan tools om te sturen op klimaatadaptatie: van het terugdringen van asfalt ten faveure van groenblauwe structuren tot inzetten op gedragsverandering, en het stimuleren van burgers en bedrijven om privéterrein te vergroenen.

De stad geeft nadrukkelijk zélf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door het afschalen van stadsnelwegen tot groene stadstraten.

Op het Stedelijk Interieur Congres wisselen we een plenair programma af met interactieve workshops, en ontwerpateliers georganiseerd door de NVTL.

En natuurlijk met excursies ín Arnhem, zoals naar de Van Muijlwijkstraat (zie foto), die een metamorfose onderging van versteend verkeersriool tot aantrekkelijke, klimaatadaptieve stadsboulevard.

Mis het niet!

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door