Het congres

Donderdag 14 september | Leiden

Het Stedelijk Interieur Congres is een jaarlijks terugkerend evenement waarin toonaangevende sprekers hun licht laten schijnen over een actueel thema. Elk jaar komen zo’n 250 vakprofessionals uit het openbare ruimte-domein naar dit congres, die zich bezighouden met ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Thema van deze congres-editie is ‘De gezonde stedelijk leefomgeving: onder- en bovengronds verbonden. Het stedelijk interieur Congres vindt dit jaar plaats in de sleutelstad Leiden. 

Leiden kent een grote bouwopgave die volledig binnenstedelijk wordt ingevuld. Tegelijk wil Leiden een van de meest leefbare steden van Europa worden. De openbare ruimte heeft daarin een spilfunctie. 

Om de openbare ruimte zo goed mogelijk te benutten, werken beleids- en ontwerpcollega’s samen in één afdeling ‘Duurzame Leefomgeving’ (DLO) binnen het Cluster Stedelijke Ontwikkeling. Élke openbare ruimte-oplossing dient meerdere doelen, of het nu gaat om klimaat en biodiversiteit of om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De ondergrond vormt daarbij het startpunt.

We combineren een plenair programma en workshops met praktijkexcursies in Leiden. Deze stad heeft als ambitie om een van de meest leefbare steden van Europa te worden. Daarbij telt elke vierkante meter, want in deze stad is binnenstedelijk verdichten de enige optie. Als gaststad is Leiden graag een bron van inspiratie, maar leert ook graag van u als deelnemer.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door